Paczki standardowe i niestandardowe

Paczka standardowa i niestandardowa DPD

paczka standardowa kurierem

Przesyłka standardowa DPD:

Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 50 kg
 a + b + cdo 300cm
 ado 175cm
paczka niestandardowa kurierem

Przesyłka niestandardowa DPD:

Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 50 kg
 a + b + c do 300cm 
 a do 250cm 
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera - Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska)
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
 • Jedna przesyłka w serwisie lotniczym może składać się maksymalnie z 10 paczek. Dodatkowe paczki, powyżej 10 sztuk będą traktowane jako kolejna przesyłka

Paczka standardowa i niestandardowa DHL

paczka standardowa kurierem

Przesyłka standardowa DHL:

Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element lub paczka zapakowana w opakowanie firmowe (foliopak)
Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5kg
 a + b + cdo 240cm
 ado 120cm
 b i cdo 60cm
 • Wzór na wagę gabarytową: długość * szerokość * wysokość / 4000
 • Do wyceny brana jest wyższa z wag: gabarytowa lub waga rzeczywista.
paczka niestandardowa kurierem

Przesyłka niestandardowa DHL:

Paczka o kształcie prostopadłościanu zapakowana w karton
Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
 a + b + cdo 300cm
 ado 200cm
 • Przesyłki, których najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • Paczki oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • Paczki których zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub jest możliwość uszkodzenia innych przesyłek),
 • Przesyłki zawierające substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.). Opłata naliczana jest także przy Zwrocie przesyłki niedostarczalnej z elementami niestandardowymi.
dłużyca paczka kurierem

Przesyłka dłużycowa DHL:

Maksymalna waga jednej  przesyłki: 50kg 
 a + b + cdo 600cm
 aod 201cm do 400cm

Uwaga! Każda przesyłka DHL wymaga zapakowania w karton o kształcie prostopadłościanu. Przesyłki zapakowane tylko w folię stretch lub inne opakowanie niż pudło kartonowe nie zostanie podjęta przez kuriera, a klient zostanie obarczony kosztami pustego podjazdu.

Paczka standardowa i niestandardowa UPS

paczka standardowa kurierem

Przesyłka standardowa UPS:

do 30kg wagi rzeczywistej
 a + 2x b + 2x do 300cm
 ado 100cm
 drugi najdłuższy bokdo 76cm
paczka niestandardowa kurierem

Przesyłka niestandardowa UPS:

do 70kg wagi rzeczywistej
 a + 2x b + 2x do 300cm
 ado 270cm
 drugi najdłuższy bokod 76cm

Paczka o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym lub o nieregularnych kształtach lub owinięte folia stretch, z naklejką „Uwaga szkło”, „Nie rzucać”, „Góra-dół” itp.

Duża paczka UPS

Dopłata jest doliczana gdy długość + 2x wysokość + 2x szerokość przekracza 300 cm maksymalnie do 400 cm

Przesyłka standardowa i niestandardowa Fedex

paczka standardowa kurierem

Przesyłka standardowa Fedex

Do 50kg wagi rzeczywistej
 a + b + do 230cm
 ado 120cm
 b + cdo 50cm

Suma dwóch najdłuższych boków nie może przekraczać 160 cm, podstawa paczki to zawsze najdłuższy bok. Przesyłka jest wyceniana zgodnie z wagą rzeczywiste oraz gabarytową według wzoru a x b x c/6000.

paczka niestandardowa kurierem

Przesyłka niestandardowa Fedex:

Do 50kg wagi rzeczywistej
 a + b + do 300cm
 ado 200cm
 b + cdo 70cm

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki:

 • zawierające płyny lub takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
 • z ostrymi bądź wystającymi elementami,
 • ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,
 • o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,
 • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,
 • o kształcie cylindrycznym lub owalnym, tuby – rolki owalne (bez płaskiej powierzchni),
 • karton (prostopadłościan) owinięty folią strecz,
 • wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg,
 • kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
 • części samochodowe, np felgi,
 • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.

Paczka standardowa i niestandardowa TNT

paczka standardowa kurierem

Przesyłka standardowa TNT:

Do 70kg wagi rzeczywistej i gabarytowej
 ado 120cm
 bdo 60cm
 cdo 70cm
  • Wzór na wagę gabarytową: długość (m) * szerokość (m) * wysokość (m) * 250
  • Do wyceny brana jest wyższa z wag: gabarytowa lub waga rzeczywista.
  paczka niestandardowa kurierem

  Przesyłka niestandardowa TNT:

  Do 70kg wagi rzeczywistej i gabarytowej
   ado 240cm
   bdo 120cm
   cdo 180cm

  * w każdym przypadku kurier ma prawo zakwestionować poprawność zapakowania nadawanej przesyłki i odmówić przyjęcia takiej przesyłki do transportu. Tyczy się to przede wszystkim przesyłek niestandardowych, które z powodu nieprawidłowego opakowania mogą zostać uszkodzone w transporcie lub realnie zagrażają bezpieczeństwu innych przesyłek.